Instalace elektronických
úředních desek — Liberec

V rámci projektu se jednalo o dvě identické závěsné venkovní desky umístěné na budovu radnice. V této konfiguraci jsme naplno otestovali možnosti našeho SW, kdy se jednalo o lokální instalaci přímo do panelů a její provoz v uzavřené síti úřadu. Byl zde zásadní požadavek na bezpečnost provozu a komunikace s externími zdroji úřední desky.
PROJEKT
Jedná se o úspěšný projet, který běží bezchybně od ledna 2021 a aktuálně probíhá komunikace o pořízení třetího, tentokrát plně informačního panelu. V Liberci v podstatě ihned po nasazení panelů deaktivovali dosavadní fyzickou úřední desku a panely stabilně fungují v non-stop režimu.
INSTALACE
Dva panely umístěné na sloupech uvnitř portiku před vstupem do budovy magistrátu. Jedná se o venkovní zařízení, která jsou umístěná pod střechou, ale stále venku.
WALLo 43
Venkovní závěsné zařízení
Velikost 49"
FullHD monitory (9:16)
APLIKACE
Plnohodnotná lokální aplikace běžící na operačním systému Windows.

2x

kiosek
v konfiguraci

12

týdnů dodání
od objednání

2021

spokojený klient
od roku